Reglement

De deelnemers vormen een team van 2 personen. Iedereen schrijft zich als solorijder in en de wedstrijdleiding zal uit alle deelnemers zo eerlijk mogelijk de teams samenstellen. Er mag gebruik worden gemaakt van maximaal twee 1/10 auto’s per team (andere auto’s op aanvraag, geen 1/8!). De indeling van de teams wordt door de wedstrijdleiding bepaald.

Om alle deelnemers de kans te geven genoeg te rijden zal bij elke accu wissel, wat gemiddeld om de 10 minuten moet gebeuren, de rijder gewisseld worden. Het team mag zelf bepalen of er op dat moment ook van auto gewisseld wordt ivm temperaturen etc.

Zodra er gewisseld wordt van rijder loopt de ”nieuwe” rijder met zijn auto achter de rijderstelling langs om zijn auto aan het einde van de pitstraat te zetten. Vervolgens zal de ”nieuwe” rijder zich op de rijderstelling begeven en zijn teammaat de opdracht geven binnen te komen. De ”oude” rijder rijdt zijn auto de pitstraat in en parkeert deze achter de auto van de ”nieuwe” rijder. Pas dan mag de ”nieuwe” rijder de pitstraat verlaten. In de sleutelruimte heeft men de kans de accu’s te wisselen en te laden.

Zodra een accu leeg is en de deelnemer zijn weg niet meer kan vervolgen mag de andere rijder vanuit de sleutelruimte met toestemming van de wedstrijdleiding de auto van de baan halen.  Zodra de nieuwe rijder gereed staat op de rijderstelling zal de wedstrijdleiding de auto van het betreffende team 2 minuten stop & go tijdstraf geven waarna hij zijn weg weer mag vervolgen.

De rijderstelling is zoals gebruikelijk alleen toegankelijk voor de rijders. Overleg kan en mag dus alleen plaatsvinden in de sleutelruimte. De rijder kan vanaf de rijderstelling de wedstrijdleiding vragen om te roepen als de andere deelnemer de auto van de baan te halen. Zodra de auto van de baan gehaald is mag de rijder de rijderstelling verlaten. Kleine reparaties mogen door teamgenoten langs de baan gedaan worden op aangeven van de wedstrijdleiding. Als het niet snel opgelost kan worden moet de auto naar de sleutelruimte worden gebracht waar de reparatie kan plaatsvinden. Het team kan zelf bepalen of er dan een rijders wissel plaatsvind. Het van de baan verwijderen van de auto door een teamgenoot en het op de baan repareren wordt ook bestraft met een 2 minuten stop & go penalty zodra de auto na reparatie weer wordt teruggezet in de pitsstraat.

Zodra de rijder de auto met schade in dezelfde ronde terugbrengt naar de pits mag deze door het team worden opgehaald en worden gerepareerd. Bij deze handeling volgt geen straf.

Baaninzet gebeurt door eventuele vrijwilligers en anders door teamgenoot.